Het Ankertje


                Uitgave: mei 2017
Terugblik
Schoolfruit
Zoals vermeld in de eerdere nieuwsbrieven,  hebben we 12 april de laatste keer kunnen genieten van gratis schoolfruit. 
De woensdag is op De Ammers, fruitdag. Wilt u dus op woensdag fruit i.p.v. een koek o.i.d. meegeven aan uw kind voor in de kleine pauze? Dan kunnen we met elkaar deze gezonde traditie voortzetten.

Schoolapp
Heeft u de schoolapp al geinstalleerd op uw smartphone of tablet? Wanneer u de app toestaat pushberichten te sturen, dan krijgt u een melding wanneer er iets nieuws in de app staat, mits er een melding meegestuurd wordt natuurlijk. Wij vinden het erg leuk te ervaren, dat er veel gebuik gemaakt wordt van de app. We doen ons best alles up to date te houden!

Actief Ouderschap
Het actiefouderschapsteam is verheugd over het aantal formulieren dat is ingevuld op de middag en avond van de 10-minutengesprekken. Het AO-team gaat dit uitwerken en we komen hier zeker op terug. Alvast dank voor uw enthousiasme.

PBS beloning
Wat een opkomst tijdens de beloning van PBS: spelletjes uur. Echt geweldig!!! Wat hebben we als team genoten van alle drukte en positiviteit, we hopen dat u net zo heeft genoten. Door de hele school werden er allerlei 'bordspelletjes' gespeeld in tweetallen of kleine groepjes.

Voetbaltoernooi
Dit keer maar 1 team dat in zijn poule eerste is geworden, nl het meisjesteam 3, 4 en 5. Prachtig om te ervaren was dat de teams het allemaal wel zo goed gedaan hebben, zodat de wisselbeker weer terug is op De Ammers. De aanmoedigingen van het team zijn niet voor niets geweest! Goed gedaan jongens en meiden!!!!

Deze maand
'Nieuw 'meubilair
We hebben wat kasten over kunnen nemen van OBS De Overstap. Daar zijn we erg blij mee! Nu moeten we nog wat oude kasten afvoeren. Na de meivakantie sturen we u wat foto's toe en als niemand interesse heeft om het nog te gebruiken, zoeken we nog een keer hulp bij het wegbrengen naar de gemeente. Na de meivakantie hoort u meer!

Schoolzwemmen
Zoals u al in de aankondiging in het Ankertje van april heeft kunnen lezen of via de mail bent geïnformeerd , starten we na de meivakantie weer met schoolzwemmen. Laten we hopen, dat het weer een beetje mee gaat werken, zodat er elke week gezwommen kan worden.
 

Oproep van de ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden.
Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld de disco, het kerstfeest of de laatste schooldag? Laat het ons weten! Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Charlotte van de Weij (moeder van Stan uit groep 5 en Finn uit groep 2), d.weij97@upcmail.nl of Leonie Bloemheuvel (moeder van Koen uit groep 2), l.bloemheuvel@hotmail.com
 

Ammerse 4 dagenloop
Van 8 - 12 mei is er weer de Ammerse 4 dagenloop. Informatie hierover heeft u al via de mail ontvangen. Inschrijven op de startavond is ook nog mogelijk. We hopen uiteraard op droog weer en veel deelnemers. Succes allemaal!

Hoofdluiscontrole
Woensdag 10 mei is er weer hoofdluiscontrole. Door de regelmatige controles en de luizenzakken is het aantal uitbraken tot een minimum gereduceerd.

Projectweken
Vanaf maandag 15 mei gaan we in alle groepen aan de slag met het schoolbrede project "de speelplaats". Alle kinderen mogen dan gaan meedenken over de herinrichting van de beide schoolpleinen. We hopen dat we zoveel mogelijk wensen en ideeen kunnen realiseren, zodat de pleinen echt van de kinderen zelf worden en ze er met plezier kunnen spelen en zorg voor kunnen dragen.

Zit met Pit lessen
Voor de vakantie hebben de groepen 4-8 les gehad in een goede zithouding achter de computer of tablet. Na de vakantie krijgen zij nog 2 lessen op 10 en 31 mei. De lessen worden gegeven door 2 ergotherapeuten. Tijdens de lessen wordt er o.a. gekeken naar de werking van de wervelkolom, spieren, schrijfhouding, oorzaken van spierpijn en wat kun je doen aan een goede houding, zodat rugklachten ed kunnen worden voorkomen.

Blijdorp
Op 18 mei staat het Blijdorp-uitje gepland voor de groepen 3 en 4. Informatie volgt via een aparte mail.

Schoolfotograaf
Woensdag 24 mei komt de schoolfotograaf. Dit betekent dat uw kind weer op de foto mag, alleen en met de klas. Nadere informatie over deze ochtend krijgt u nog.

Hemelvaartsdag
Op 25 is het Hemelvaartsdag en zijn de kinderen vrij, net als de vrijdag erna. Dus geniet van een lekker lang weekend met elkaar.

Het Land van Remus
De kinderen van groep 1 en 2 gaan in mei of juni een bezoek brengen aan het Land van Remus. Ze gaan daar het kabouterpad lopen, dieren bekijken en heerlijk spelen in de grote binnenzandbak. Waarschijnlijk wordt dit 30 mei. Wanneer de exacte datum bekend is hoort u dat met informatie over het verloop van deze ochtend.

Team
Meester Ron gaat na de meivakantie weer aan de slag als vanouds. We zijn blij dat hij weer de oude is. Juf Leonie heeft een baan op de Tuimelaar en van haar hebben we donderdag 20 april afscheid genomen. Meester Koos komt zo af en toe op de koffie op school. Hij gaat heel langzaam weer iets opbouwen. U ziet hem na de meivakantie wellicht weer eens een uurtje op school. Super dat ook hij weer aan de opbouw kan gaan beginnen .

 

 

Vooruitblik
1 juni: ophalen oude kleding
4 en 5 juni: Pinksteren
14 juni: schoolreis groep 1 en 2
15 juni: schoolreis groep 3-8
21 juni: rapport 3 
21 juni: Grote Rekendag
26 juni: schoonmaakavond
27 juni: 10-minutengesprekken
 


Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.