Het Ankertje


                Uitgave: januari 2018
Terugblik
Sint en Kerst
Het Sinterklaasfeest ligt, op het moment van schrijven, al weer even achter ons. Het was een heel gezellig feest. Sinterklaas kwam zelfs met 3 Pieten naar De Ammers.
De kerstviering moet nog komen. Maar ook dat zal zeker een sfeervolle avond worden. De leerlingen die meedoen aan de musical zijn al dagen aan het oefenen op hun teksten en liedjes, onder leiding van juf Corrie en juf Danielle. Voor de aankleding van de musical hebben 3 moeders, (moeder van Floor en Siem, moeder van Keyan en de moeder van Sam en Sofie) zich ingespannen om er een fantastisch geheel van te maken. Bedankt moeders!

PBS beloning
Alle groepen hebben de schoolbeloning behaald en hebben op 5 december 's middags lekker film gekeken. 


Deze maand
1 januari
Namens het team, OR en MR wensen wij iedereen een heel fijn en gezond nieuwjaar!.

Gastles Doekunst groep 3 en 4
Maandag 8 januari krijgen de kinderen een gastles met het thema ‘Loop naar de maan’. De kinderen gaan aan de slag met de kunstvorm dans. Na de gastles volgen nog drie lessen die de juf of meester zelf gaan geven.
Loop naar de maan zeggen ze weleens. Dat nemen we in dit project niet letterlijk. Over een wandeling naar de maan zou je bijna negen jaar doen. In dit project ontdekken leerlingen in dans en beweging wat afstand en ruimte betekenen. Ze ontdekken wat planeten, maandwarrelaars en meteorieten zijn. In kleine stapjes ontwikkelen ze een ruimtedans gestimuleerd door aanstekelijke muziek en kleurige rubberen stippen die helpen om posities in de ruimte te markeren.
 
CITO toetsen
Januari en februari zijn voor ons de maanden, waarin veel toetsen worden afgenomen. Deze toetsen geven ons een goed beeld van het niveau en voortgang van onze leerlingen op cognitief gebied. 
Gelukkig zijn de Cito toetsen niet alles bepalend. Ook de methodegebondentoetsen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind zijn voor ons belangrijk en spelen een essentiële rol in de beeldvorming over onze leerlingen.

Kuikentjesmiddagen
Op maandagmiddag 15, dinsdagmiddag 16 en donderdagmiddag 18 januari zijn er weer de jaarlijkse kuikentjesmiddagen. Tijdens deze middagen komen de 3-jarige peuters van peuterspeelzaal 't Ooievaarsnest, samen met hun leidsters, op bezoek bij groep 1/2. De peuters draaien een middag mee met groep 1/2 om een indruk van de kleutergroep te krijgen.

Audit  O2A5
Dinsdag 23 en woensdag 24 januari komen Jan Vermeulen en Bert v.d. Lee namens O2A5 voor een audit naar OBS De Ammers. Zij bezoeken de klassen, praten met directie, Intern begeleider, leerkrachten en leerlingen. Op deze manier krijgen zij een mooi beeld van het reilen en zeilen bij ons op school. Hun ervaringen worden naderhand gedeeld met het team. 
 

Bezoek aan bibliotheek

In het kader van de Nationale voorleesdagen gaan de kinderen van groep 1/2 op dinsdag 30 januari 's ochtends een bezoek brengen aan de bibliotheek in de Hof van Ammers. Alle kleuters mogen een prentenboek lenen die in de klas een plekje in de leeshoek zullen krijgen. De kinderen kunnen dan zelf de prentenboeken lezen. Daarnaast zal juf de door de kinderen gekozen prentenboeken ook nog in de kring voorlezen.                                                                            Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek? Maak hem of haar dan gratis lid! Voorlezen is namelijk leuk, gezellig en ontzettend leerzaam!


Open ochtend
Op woensdag 31 januari houden we onze jaarlijkse open ochtend. Ouders wiens kind binnenkort of gedurende het schooljaar 2018/
2019 4 jaar wordt, zijn van harte welkom om onze school te komen bezoeken. U krijgt dan van de directeur en/of van een
ouder van de OR informatie over het reilen en het zeilen van onze school. Vervolgens is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Ook krijgt u een rondleiding door de school waarbij u sfeer kunt proeven, een kijkje in alle klassen kunt nemen, enz. Er is van alles te zien en te doen. U krijgt een heel compleet beeld van onze school. De open ochtend duurt van 08.30 tot 10.30 uur.
Ouders die al kinderen op onze school hebben, kunnen misschien hun familieleden, buren, vrienden en kennissen op de hoogte brengen van onze open ochtend.

Vooruitblik
1 febr.: Voorleesontbijt
26 febr.-2 mrt: Voorjaarsvakantie

Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.