Het Ankertje


                Uitgave: december 2018
Terugblik
Kijkavond
Ook dit keer was er weer veel belangstelling tijdens de kijkavond van ouders, grootouders, broertjes en zusjes. Het resulteerde in een gezellige in- en uitloop van mensen.

HB-juffen
In de nieuwsbrief van november hebben de leerkrachten van de HB-groep zich voorgesteld. Daarbij ontbraken nog de foto's van de leerkrachten.
 Juf Joyce                                            juf Ineke

Schoolfruit
De eerste woensdagen met schoolfruit zijn al weer achter de rug. We kunnen wel zeggen dat de uitdrukking 'zien eten, doet eten' weer helemaal tot zijn recht komt. We hebben al kunnen smullen van overheerlijke appels, peren, bananen, meloenen en wortelen. Ook op donderdag en vrijdag laten de leerlingen het zich goed smaken.
 

Coöperatiefonds Rabobank
Een aantal actieve ouders uit de groep van het actief ouderschap heeft een voorzet geschreven voor een aanvraag van sponsoring vanuit het coöperatiefonds bij de RABO bank. We hebben een mooi bedrag van 4500,- ontvangen om een nieuw podium aan te schaffen. Wij danken de Rabo bank alvast vanaf deze plaats en zijn ook erg blij met het initiatief van deze ouders. Super bedankt allemaal, hier gaan we als school veel plezier aan beleven!


Kuikentjesochtend

Woensdagochtend 21 november hebben we een kuikentjesochtend georganiseerd voor ‘nieuwe’ leerlingen. (peuters) Zij zijn op deze ochtend een uurtje welkom in de groep samen met hun ouder(s). De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de groep en de ouders hebben een rondleiding gehad door de school. Het was een leuke, goed bezochte ochtend.

Disco

De disco was een zeer groot succes. De jongere leerlingen genoten van het dansen op swingende Sint- en Pietenmuziek en de oudere leerlingen leefden zich uit op zelf uitgekozen dansmuziek. Heel veel jongere leerlingen kwam als Sint of Piet naar de Pietendisco, terwijl de oudere leerlingen met de mooiste kapsels naar de  rare harendisco kwamen. Tevens bedanken we de OR die ook nu weer drinken en wat te snoepen verzorgde.

 

Pietengym

De kinderen van groep 1/2 en groep 3 hebben tijdens de Pietengym in de Reiger laten zien dat zij kunnen klimmen, klauteren, balanceren, enz. Daarom zijn alle kinderen geslaagd voor hun Pietendiploma. Van harte gefeliciteerd allemaal!


Schoenzetten
De leerlingen keken hun ogen uit toen ze afgelopen maandag op school kwamen..... De rommelpieten waren geweest en die hadden door de hele school heen een ontzettende bende gemaakt! Gelukkig maken vele handen licht werk en was het met elkaar snel opgeruimd. In de schoenen zat een heerlijke Sint van chocolade waar iedereen heel erg van gesmuld heeft!

Studiemiddag
De kinderen hebben dinsdag 27 november genoten van een vrije middag. De leerkrachten hebben in een goede teamvergadering allerlei schoolbrede onderwerpen onder de loep genomen, zoals PBS en Engels. 
 
Sinterklaashuis
De kinderen van groep 1/2 hebben een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis in Dordrecht. Er waren allerlei leuke en mooie kamers waar van alles te zien en te doen was. Zo was er
o.a. een Pietendiscotheek, een bakkerij, de slaapkamer van Sint en de badkamer van Sint. Daar kon je zelfs je tandenpoetsdiploma halen! Kortom, het was een zeer geslaagd uitstapje. De kleuters en juf Nina bedanken alle moeders voor het rijden en begeleiden.
 
Deze maand
Sinterklaasfeest
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat Sinterklaas op zijn verjaardag, 5 december, een bezoek brengt aan De Ammers. De kinderen worden op de gewone tijd (8.30 uur) in hun klas verwacht. U bent van harte welkom de aankomst mee te maken op de hoek van de Lijsterstraat tegenover de school. De kinderen van groep 1 t/m 4 bieden de Sint en zijn Pieten daarna een feestelijk programma aan, terwijl de groepen 5 t/m 8 en de HB-groep zich vermaken met het voorlezen van gedichten en het uitpakken van surprises. De ouderraad zorgt deze morgen voor drinken en iets lekkers voor alle groepen.

Net als vorig jaar, willen wij de ouders van de leerlingen van groep 1-4 uitnodigen om het sinterklaasfeest met ons te vieren. Ook jongere broertjes en zusjes van leerlingen die nog niet naar school gaan, mogen bij de viering aanwezig zijn. U bent van harte welkom om na de aankomst van de Sint en zijn Pieten in de Lijsterstraat, met ons mee naar binnen te gaan. 

Even voorstellen..
 

Mijn naam is Dagmar Hildebrand, 36 jaar, getrouwd en trotse moeder van Raff (6 jaar).
Ik ben ingevlogen om Annette te ondersteunen betreffende de zorgtaken van de HB groep op De Ammers en zal hiervoor voorlopig het aanspreekpunt zijn.
Tevens ben ik werkzaam als Intern Begeleider op de Lingewaard in Arkel (groep 1 t/m 4), OBS Giessen Oudekerk in Giessen Oudekerk en op Den Beemd in Hoogblokland.  
In principe ben ik elke vrijdag op school aanwezig en u kunt mij vinden in het kamertje van Annette. Heeft u vragen betreffende de HB-groep, loop gewoon binnen!  Mailen kan natuurlijk ook, mijn e-mailadres is dhildebrand@o2a5.nl .
 
Met vriendelijke groet,
Dagmar Hildebrand.Afwezigheid juf Karin
Beste ouders en verzorgers,
Maandag 10 december worden mijn keelamandelen operatief verwijderd. Dit is noodzakelijk, omdat ik de afgelopen jaren vaak keelontsteking heb gehad. De hersteltijd van deze ingreep staat op 7 tot 10 dagen. Nu komt dit natuurlijk nooit goed uit, maar gelukkig hebben we inval kunnen regelen. Juf Nelian komt die week even terug in haar oude vertrouwde groep 3. Hier zijn we heel blij mee. Eventueel kan ze 17 en 18 december ook, maar dan hoop ik er weer te zijn. Woensdag 19 december ben ik hoe dan ook aanwezig.
 
Groeten juf Karin

Opa en oma middag

Op 10, 11 en 13 december vinden in groep 1/2 opa- en oma middagen plaats. Deze middagen kunnen de opa’s en oma’s van de kleuters ervaren wat hun kleinkind zoal doet op school. We draaien het reguliere lesprogramma. Per middag zijn van acht kleuters de opa en oma welkom. Elke kleuter mag twee grootouders meenemen. Vanaf maandag 3 december zullen er daarom intekenlijsten bij de deur van het kleuterlokaal hangen waarop ingeschreven kan worden. Hierbij het verzoek om geen namen meer op de lijst van een bepaalde datum erbij te schrijven als deze vol is, dus na 8 inschrijvingen.
Het zullen vast en zeker leuke en gezellige middagen worden!


Hof van Ammers
Op woensdag 12 december gaan de kleuters een bezoek brengen aan de Hof van Ammers om daar met de senioren te gaan gymmen. Dat wordt vast een leerzaam en gezellig!
 
Medezeggenschapsraad
Binnen de MR van de Ammers hebben wat verschuivingen plaatsgevonden.
In september is een oproep de deur uit gegaan voor nieuwe ouders voor de medezeggenschapsraad van onze school. We zijn blij met de twee nieuwe aanmeldingen van ouders, Marco Hoogenes (vader van Siem en Binck) en Guus Hettema (moeder van Femke en Jurre). Zij hebben zich beschikbaar gesteld en omdat er verder geen aanmeldingen waren, hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden en zullen zij het stokje overnemen. We nemen na jarenlange trouwe dienst afscheid van Nathalie Bouter en Marijke Linneweever. Vanaf deze plaats willen we hen bedanken voor hun inzet!
 

Gevonden voorwerpen
De doos met gevonden voorwerpen staat momenteel naast het kopieerapparaat in de hal. Er zijn nieuwe plannen voor een definitieve plaats en een goede afluitbare bak. Wordt vervolgd!

PBS-beloning
Donderdag 13 december hebben we weer de schoolbeloning. De groepen die de schoolbeloning gehaald hebben gaan deze dag een  film kijken.

Afscheid juf Karin
Na 14 fijne jaren op De Ammers, gaat juf Karin vanaf 1 januari werken op OBS De Tweemaster in Gorinchem. Van haar laatste werkdag op De Ammers, woensdag 19 december, maken wij natuurlijk een feestje! Na het kerstdiner 's avonds is er, onder het genot van een drankje, voor u de gelegenheid om juf Karin gedag te zeggen.

Vacature
Inmiddels is de sollicitatieprocedure gestart voor de vacature die nu ontstaan is door het vertrek van juf Karin. Er zijn al verschillende brieven bij ons binnen gekomen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling, dan hoort u dit uiteraard van ons.

Kerstviering
19 December om 17.00 uur gaan de schooldeuren open voor de jaarlijkse kerstviering. Ook dit jaar starten we met een kerstmusical, die opgevoerd wordt door leerlingen uit verschillende groepen. De musical is alleen toegankelijk voor de ouders van de leeringen die meewerken aan de musical. Helaas is er geen plaats voor alle ouders.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep voor de kerstviering. De kaarsjes branden, de kinderen zien er feestelijk uit en in de klassen staat weer een heerlijk koud en warm buffet klaar! Alle lekkernijen zijn gemaakt door de ouders van de kinderen en soms ook door de kinderen zelf. In elke klas wordt met elkaar bedacht wat de kinderen lekker vinden voor hun buffet. Elke ouder kan dan iets kiezen om klaar te maken. U krijgt tijdig te horen hoe alles in zijn werk gaat.....en wat er van u verwacht wordt.
De ouderraad zorgt die avond voor soep met een broodje, zodat u als ouder tijdens het kerstdiner van de kinderen op school kunt blijven. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in het extra kleuterlokaal. Kunt u in verband met de opvoering van de musical tot 17.45 uur de kleuteringang gebruiken om de school in- en uit te gaan indien u wilt genieten van soep en een broodje?
De kerstviering eindigt om 19.00 uur. De kinderen van de groepen 1/2 en 3 moeten door hun ouders in de klas worden opgehaald. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelf naar hun ouders toe.

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage indien u dit nog niet gedaan heeft?
De ouderbijdrage maakt de uitvoer van diverse leuke activiteiten voor uw kind(eren) mogelijk. Dus mocht u nog niet betaald hebben, dan ontvangen we dit graag zo spoedig mogelijk.
Het formulier 'ouderbijdrage' is ook te vinden op onze website onder het kopje 'documenten'.

Speelgoedmiddag en spelletjesochtend
Zo vlak voor de vakantie is het traditie op De Ammers om een speelgoedmiddag/ spelletjesochtend te organiseren. Groep 1/2 heeft dit op donderdagmiddag 20 december, groep 3-8 vrijdagmorgen 21 december.
We willen nogmaals benadrukken dat het bij groep 3-8 om een spelletjesochtend gaat. Het uitgangspunt is om samen een spelletje te spelen. Neem daarom leuke, gezellige, spannende etc. spelletjes mee, die je met elkaar kunt spelen. Zo wordt het een uurtje waarin we groepsdoorbroken samen van de gezelligheid kunnen genieten.


Kerstvakantie
De kerstvakantie start dit jaar op vrijdag 21 december om 12.00 uur. We zien elkaar dan weer in het nieuwe jaar op 7 januari 2019!

Vooruitblik
Week 3, 4 en 5: Cito toetsen
23 januari: Nationaal Voorleesontbijt

Tot slot wenst het Team van De Ammers u fijne en gezellige feestdagen! En alvast een gezond en mooi 2019!
                                     
 

Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.