Het Ankertje


                Uitgave: februari 2019
Terugblik
Gelukkig Nieuwjaar!
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor iedereen de beste wensen voor 2019! Wij zijn weer vol enthousiasme begonnen na de kerstvakantie.

Vrijdagmiddagcircuit
Wat is het vrijdagmiddagcircuit toch een gezellige afsluiting van de week. Leerlingen en team genieten samen met de helpende ouders, waar we heel blij mee zijn, van leuke en gezellige groepsdoorbrekende activiteiten. Zonder de ondersteuning van u zijn bepaalde activiteiten niet mogelijk. Nogmaals onze dank hiervoor.

Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari vond het voorleesontbijt weer plaats. Onder het genot van een plak koek en een bekertje limonade- verzorgd door de OR, waarvoor onze dank, werd er aandachtig geluisterd naar alle juffen en meesters die voorlazen. Ook meester Pim las voor! Het was een geslaagd voorleesontbijt.
 
Nationale voorleesdagen 
In het kader van de nationale voorleesdagen hebben de peuters van de peuterspeelzaal een bezoek gebracht aan groep 1/2 om daar door juf Nina voorgelezen te worden. Ook is juf Nina met groep 1/2 op bezoek geweest in de peuterspeelzaal om daar de peuters en de kleuters voor te lezen. Alle kinderen hebben genoten van de mooie verhalen. 

HB-groep
Wij hebben genoten van het kerstfeest in de stamgroepen. Het is erg fijn om steeds vaker groepsdoorbrekend met elkaar te kunnen werken. 
Wij hebben het thema Egyptenaren met een bezoek aan het museum en een kijkmiddag afgesloten. Met veel enthousiasme zijn wij nu begonnen aan het nieuwe thema Grieken en Romeinen. 
Samen met meester Rob werken wij aan leren leren. Wij zijn erg enthosuiast over deze lessen. Voor de kleuters hebben wij zelf boeken gemaakt. Wij hopen dat de kleuters er blij mee zijn. 
Wij hebben een vaste begeleidster in de groep naast onze juffen. Juf Tara. Juf Tara is 4 dagen in de week op de Ammers om de juffen te ondersteunen. 

Deze maand
Open ochtend
Op dinsdag 5 februari houden we onze jaarlijkse open ochtend. Ouders, wiens kind binnenkort of gedurende het schooljaar 2019/
2020 4 jaar wordt, zijn van harte welkom om onze school te komen bezoeken. 


- 08.30 uur bent u van harte welkom om binnen te lopen.
- 08.45 uur wordt u met uw kind verwacht in groep 1/2 

- 09.15 uur is er een rondleiding door de school 
- 09.45 uur staat er koffie/thee voor u klaar en volgt er een presentatie, uw kind mag in groep 1-2 spelen                        
-eindtijd 10.30 uur.

Ouders die al kinderen op onze school hebben, kunnen hun familieleden, buren, vrienden en kennissen op de hoogte brengen van onze open ochtend.

TTO les
Op maandag 4 februari komen er 4 leerlingen van het Schoonhovens College bij ons op school een les geven aan groep 7/8. Als onderdeel van hun lesprogramma voor de TTO-leerlingen (tweetalig vwo), hebben tweedeklas leerlingen een Engelstalige les gemaakt. Deze les is bedoeld om de leerlingen van groep 8 kennis te laten maken met de Engelse taal. Wij zullen een les English en History krijgen. Het leuke is dat één van deze lessen gegeven wordt door Allegra, een oud-leerling van onze school.
 
Brandweerles
Groep 7/8 krijgt op dinsdag 5 februari een les van brandweerman Ruud Alblas. De kinderen worden aan de slag gezet met de vraag ‘Wat doe jij?’. Stel je voor: je ziet een auto-ongeluk gebeuren. Wat is veilig en wat kun je doen? Welke dingen moet je juist niet doen? Wat vertel je als je 112 belt? En wat doe je als je een brand ziet? Kun je een brand eigenlijk ook voorkomen? 
 
Adviesgesprekken groep 8
Op dinsdag 5 februari (leerlingen groep 8) en donderdag 7 februari (leerlingen HB groep 8) zullen de definitieve adviesgesprekken plaatsvinden.  Tijdens dit gesprek zullen u en uw kind het definitieve advies te horen krijgen betreffende het niveau voor de middelbare school. Tevens zullen wij ook het onderwijskundig rapport met u bespreken. Hierin staat alle informatie die voor de middelbare school van belang is.

Move a-Head
31 Januari starten we met de lessen van Move a-Head. De lessen lopen door tot en met  11 april.
Alle leerlingen van de school nemen hier aan deel. De groepen 1,2 en 3 krijgen judolessen in het speellokaal. De groepen 4,5,6,7,8 en de hb krijgen judolessen in de Reiger, maar ook theorielessen in hun eigen lokaal.
De judolessen en de lessen in de klas worden verzorgd door de mensen van Move a-Head. Deze lessen hebben als doel:
“ Dat de leerlingen  leuker, makkelijker en beter kunnen leren. De leerlingen worden sterker in hun hoofd, gaan zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presteren.”
 

Studiedag
Maandag 11 februari is voor de leerkrachten een studiedag. Dit betekent dat de leerlingen kunnen genieten van een extra lang weekend.

Rapport
15 februari krijgen de leerlingen hun 1e rapport mee. Een geheel nieuw vormgegeven rapport. Een week later d.d. 20 februari, krijgt u weer de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te praten over het rapport. Vergeet u niet het strookje in te leveren?

Project beroepen groep 1/2
n februari wordt er in groep 1/2 over het thema “beroepen” gewerkt. In het kader daarvan zal groep 1/2 op dinsdag 12 februari ‘s ochtends een bezoek gaan brengen aan de supermarkt Emté. De kinderen krijgen een rondleiding en zullen van alles leren over het werken in een supermarkt. 
Daarnaast komt wijkagent Kees Verheij in februari in groep 1/2 op bezoek. Kees zal de kinderen gaan vertellen wat werken bij de politie inhoudt. Dat belooft een zeer leerzaam project te worden. 

Samenwerking
U heeft wellicht al gezien dat de deur naar de peuterspeelzaal weer tevoorschijn is getoverd. Zo kunnen we veel meer samenwerken met de peuterspeelzaal en kan de BSO ook eventueel makkelijk gebruik maken van ons speellokaal. Een mooie verbinding voor een intensievere samenwerking.
 
Rapport
15 Februari krijgen de leerlingen hun 1e rapport mee. De laatste hand wordt gelegd aan de rapporten vanuit Parnassys en voor de voorjaarsvakantie krijgen dan ook alle leerlingen een eigen nieuw rapport mee.
Een week later d.d. 20 februari, krijgt u weer de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te praten over het rapport. Vergeet u niet het strookje in te leveren?
De kinderen van groep 1/2 krijgen in februari nog geen rapport mee, maar tijdens het 10-minutengesprek met de leerkracht ontvangt u wel informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Speelgoedochtend/-middag
In de week van 28 februari - 1 maart hebben we voorjaarsvakantie. Vooraf aan deze vakantie hebben we traditiegetrouw een speelgoedochtend of -middag.
Groep 1/2 donderdagmiddag 21 februari
Groep 3 vrijdagochtend 22 februari
Groep 4-8 vrijdagmiddag 22 februari van 13.15 - 14.00 uur, daarna is er gewoon vrijdagmiddagcircuit.

Opvoedadvies
Voor vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
 
“Tja, ik roep graag jullie hulp in. Het zal wel zo'n basic ding zijn, maar ik kan er maar niet mee omgaan…”
 
Zo nu en dan komt iedere ouder/opvoeder voor vragen te staan, want opvoeden is lang niet altijd eenvoudig. De juiste ondersteuning, informatie of advies kan dan helpen.
 
Heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren) en zou u het fijn vinden als iemand eens met u meedenkt, neem dan contact op met de opvoedadviseur. Zij luistert naar uw verhaal en samen wordt een oplossing gezocht die bij u past.
Meestal is één gesprek al voldoende, maar soms zijn een paar gesprekken nodig om een antwoord te vinden op uw vragen.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder verwijzing een afspraak maken, passend bij uw voorkeur: een huisbezoek, een telefonisch consult of via e-mail/whatsapp contact.
Indien nodig, kan de opvoedadviseur u ondersteunen bij het vinden van andere hulp.
Er wordt geen dossier opgemaakt.
 
Opvoedadvies is bedoeld voor alle ouders en verzorgers met vragen over opvoeden
en opgroeien van kinderen van 0 t/m 19 jaar.
 
Advies nodig? Bel of mail:
T|  06 83092672
E|  n.de.vries@rivas.nl
 Opvoedadvies is een onderdeel van Rivas in samenwerking met gemeente Molenlanden

Open optredens
De Open Optredens zijn op donderdag 21 februari.
Wij hopen op veel enthousiaste kinderen, die graag willen laten zien wat ze allemaal kunnen. Zang, dans, playback, toneel, een gedicht voordragen, goocheltruc, alles is welkom!. Tot en met dinsdag 19 februari kunnen de kinderen zich opgeven bij juf Arianne of juf Esmee.
Ouders/grootouders van de kinderen, die meedoen mogen altijd komen kijken
 
Voorjaarsvakantie
Van maandag 28 februari t/m vrijdag 1 maart kunnen we weer genieten van een welverdiende vakantie.
Vooruitblik
20 maart: studiedag
21 maart: Kangoeroewedstrijd
22 maart: Pannenkoekendag
27 maart: Filmavond
 

Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.