Het Ankertje


                Uitgave: juni 2019
Terugblik
Uitval leerkrachten
Juf Joyce is thuis na haar operatie en gaat met kleine stapjes vooruit.  Woensdag 22 mei is ze even voor de klassenfoto op school geweest. Het was heel fijn om haar weer te zien.
Meester Ron is herstellende van een longontsteking en we zijn blij dat hij er donderdag weer is.
Juf Joyce Engelen en juf Ineke van de HB groep zijn ziek thuis en we hopen dat ze zich snel weer beter voelen. Tot slot is juf Daniëlle deze week uitgevallen, zij moet even rust nemen voor haar gezondheid en die van de kleine in haar buik.
Wij wensen alle collega's beterschap toe.

Invalproblematiek
Het is u niet ontgaan dat ook wij te maken hebben met een groot tekort aan invallers. We werken samen met een bedrijf dat de vervangingen regelt. De laatste maanden moeten ze ons bijna alleen maar teleurstellen omdat ook zij kampen me grote tekorten. We hebben met allerlei particuliere instellingen contact die ook met ons meedenken op zoek naar vervangers. Tot op heden heeft ook dat helaas nog niets opgeleverd. We proberen als team steeds weer de mogelijkheden te vinden en te benutten, soms lukt het ons echter niet om een goede invulling te vinden en moeten we besluiten om een groep thuis te laten blijven. We zijn blij met uw begrip en proberen dit in alle gevallen zoveel mogelijk te beperken.

Schoolfotograaf
De fotograaf heeft wederom prachtige plaatjes geschoten. Heeft u uw bestelling al geplaatst? 


Sponsorloop
Woensdag 29 mei vond de sponsorloop voor stichting “Lach voor een dag” plaats. Alle leerlingen hebben letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voorgezet om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Tussendoor kregen ze drinken en een lekker broodje. We zijn heel benieuwd hoeveel geld er uiteindelijk opgehaald gaat worden. We zien de envelop met het sponsorgeld daarin graag uiterlijk maandag 17 juni retour. De envelop kan bij de groepsleerkracht worden ingeleverd. We bedanken alle hulpouders voor hun inzet en Leon Slob voor de lekkere broodjes.

Kijkavond
Dinsdag 28 mei konden alle (groot-)ouders samen met hun (klein-)kind een kijkje nemen in de lokalen. Veel mensen maakten hier gebruik van. Schriften, werkboeken, Snappets, knutselwerken en ontwikkelingsmaterialen werden volop bekeken en bewonderd. Bedankt voor uw komst!

Deze maand
Schoolreis groep 1-2
Woensdag 19 juni (of 26 juni indien het de 19e slecht weer is) gaat groep 1/2 op schoolreis naar speeltuin “Het Lijsternest”. Heerlijk spelen, pannenkoeken eten en limonade drinken. In de klassenapp van groep 1/2 is inmiddels een oproep gedaan voor pannenkoekenbakkers en toezichthouders. 

HB-groep
U heeft allen een brief ontvangen met betrekking tot de stop van de HB groep in Groot Ammers per schooljaar 2019-2020. Hier hebben we helaas ook te maken met uitval van beide vaste leerkrachten daarom hebben we op maandag en donderdag vast een overstap gecreëerd voor de leerlingen middels een opstap naar hun nieuwe plekje.

Studiemiddag
Vrijdag 21 juni hebben de leerkrachten wederom een studiemiddag. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij en kunnen genieten van een lekker lang weekend.

5-gelijke-dagen-model
Vandaag, 5 juni, heeft u een brief ontvangen met uitleg over het mogelijk invoeren van 5 gelijke schooldagen. Wanneer u de brief met informatie onverhoopt niet ontvangen heeft, kunt op school nog een exemplaar bij juf Anouk ophalen. Wij verzoeken u het ingevulde gedeelte voor 13 juni a.s. in te leveren op school. Alvast hartelijk dank!

Rapport
Op 27 juni krijgen alle leerlingen, behalve de leerlingen die volgend schooljaar in groep 1 zitten, hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Een week later in de week van 1 juli zijn er dan weer de gebruikelijke 10-minutengesprekken. Wilt u na ontvangst van het rapport zo snel mogelijk het briefje inleveren voor de 10-minuten gesprekken? Ouders wiens kind volgend jaar in groep 1 zit, kunnen wel op 10-minutengesprek komen.
 
Molenlandendictee
Jamal en Mick uit resp. groep 7 en 8 zullen ons vertegenwoordigen tijdens het Molenlandendictee op donderdag 27 juni. Succes jongens!

Meester- en juffendag
Woensdag 3 juli vieren we dit jaar de verjaardagen van de meester en de jufffen. De ochtend wordt gevuld met allerlei gezellige spelletjes en feestelijke activiteiten in alle klassen. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en/of drinken mee naar school te nemen. Daar zorgen de meester en de juffen voor. Het ruilen van de schoolbiebboeken komt deze ochtend te vervallen.

PBS beloning
De schoolbeloning voor PBS zal in de laatste weken voor de vakantie plaatsvinden. Datum en locatie zijn nu nog niet bekend.

Schoonmaakavond
De jaarlijkse schoonmaakavond staat dit jaar gepland op maandag 8 juli. 
 We hopen op een grote opkomst, want vele handen maken licht werk! En het is nog gezellig ook om het met elkaar te doen. Wilt u zelf een emmer en een sopdoek meenemen? We starten om 19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Als we allemaal een handje helpen, kunnen we om 21.00 uur de deuren van een schone school sluiten.

Koffieochtend voor hulpouders
Woensdag 10 juli worden de ouders die het afgelopen jaar hun steentje bijgedragen hebben aan De Ammers, door de leerlingen in het zonnetje gezet middels een koffieochtendje. Nadere informatie in de uitnodiging.

Schoolreis groep 3-8
De schoolreis gaat dit jaar naar Familiepark Drievliet en wel op donderdag 11 juli. U heeft hierover reeds een brief ontvangen voor de betaling. Verdere informatie volgt.

Afscheid groep 8
Op dinsdagmiddag 16 juli hebben we een oefenronde musical voor de leerlingen van groep 3-7, voor bewonders van de Hof van Ammers en oud-leerlingen. 's Avonds zal groep 8 de musical opvoeren voor ouders en andere genodigden. Tevens zal de school dan ook afscheid nemen van de kinderen. Voor deze avond zullen de leerlingen van groep 8 nog entreekaartjes mee naar huis krijgen met uiteraard een officiele uitnodiging voor deze feestavond.

Laatste schooldag
En dan is het schooljaar 2018-2019 al weer voorbij. De laatste schooldag op De Ammers is altijd een gezellge dag met leuke activiteiten. Deze dag draaien we een continurooster en zijn de leerlingen om 14.00 uur vrij! 
Verdere informatie over deze dag ontvangt u via de mail.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020
Zomervakantie  20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vooruitblik
Zomervakantie: Vrijdag 19 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019


Het team van OBS De Ammers wenst u en uw kind(eren) een heel fijne en zonnige zomervakantie toe en we zien elkaar graag gezond en wel  weer terug op maandag 2 september!
 

Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.