Bestuur en directie


De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Vianen en Zederik en een algemeen bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.
Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.
 

Directie

De O2A5 scholen zijn verdeeld over vijf clusters. De clusterdirectie is verantwoordelijk voor een team van scholen. De clusterdirecteuren  binnen dit team werken nauw samen.

OBS De Ammers valt onder cluster Molenwaard, samen met
OBS De Boomgaard – Streefkerk
OBS De Knotwilg – Nieuwpoort
OBS De Stapsteen – Bleskensgraaf
OBS De Tuimelaar- Nieuw-Lekkerland

De clusterdirectie van cluster Molenwaard bestaat uit:
Ada van Wingerden-Rombach, Anouk Vonk en Nicolette van der Weide

Contactpersoon

Wilt u iets bespreken op schoolniveau en kan de leerkracht u niet verder helpen?
Dan kunt u contact opnemen met Anouk Vonk l directieammers@o2a5.nl