Documenten

Hier staan de documenten van de school.

Titel Omschrijving Gewijzigd op
Inschrijfformulier OBS De Ammers 25-09-2019 13:06
Ondersteuningsplan Openbaar Onderwijs MolenwaardOpenbaar Onderwijs Molenwaard streeft naar een ondersteuningstructuur waarbij elke leerling de ondersteuning krijgt, die hij nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen. Dit doen we door een veilig pedagogisch klimaat en een goede organisatie van het onderwijs in te richten. Dit zien wij als basis van waaruit kinderen zich binnen de school kunnen ontwikkelen. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de klas met behulp van het basisaanbod door de eigen leerkracht. De school streeft naar een goede samenwerking met kinderen, ouders en externe deskundigen. 08-05-2019 12:01
Jaarplan 2018-2019 14-11-2018 10:17
Strategisch beleidsplan O2A5Via de 7 thema's gaan we de dialoog aan. Onder elkaar , als medewerkers, met ouders, leerlingen en samenwerkingspartners. 15-10-2018 14:33
Schoolgids 2018-2019Een gids voor ouders en verzorgers die nog overwegen of die er al voor hebben gekozen hun kind(eren) de komende jaren toe te vertrouwen aan de zorg van OBS De Ammers. Wij leggen in deze gids uit wat u van onze school mag verwachten als uw kind leerling wordt van onze school. 07-09-2018 16:34
KlachtenregelingIndien u een klacht wilt indienen, kunt u de klachtenregeling hier downloaden. 30-01-2018 14:36
Opvang door WaskoWasko verzorgt naast buitenschoolse opvang en vakantieopvang ook op studie- en planningsdagen opvang op de Groene BSO in Groot Ammers. Ook als u nog geen klant bent bij Wasko, is uw kind van harte welkom. Lees in dit document hier meer over. 25-01-2018 11:04
Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018Het schoolondersteuningsprofiel brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. 07-12-2017 11:11
Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31-08-2017 19-09-2017 14:42
Informatie digitale invullijst RivasDit document geeft u meer informatie over het invullen van de Rivas digitale vragenlijst 19-09-2017 14:38
Protocol social mediaDit protocol, opgezet door O2A5, als richtlijn voor een effectieve inzet van social media. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan de stichting O2A5. 07-02-2017 16:59
Verhuur van statafelsBent u opzoek naar goede statafels voor een feestje? De ouderraad heeft er twee te huur. 14-10-2014 16:43
Protocol mobieltjesZie hier het protocol wat we hanteren betreffende mobieltjes 11-02-2014 08:37
Passend onderwijsIn deze brochure voor ouders en leerlingen kunt u lezen wat Passend Onderwijs is. 31-01-2014 10:40
Statuut medezeggenschapsraadDe verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsraad en gemeentelijke medezeggenschapsraad. 12-10-2013 18:02
MR Statuten en reglementenDe MR verkiezingen worden georganiseerd volgens een vastgesteld reglement. 12-10-2013 17:58