Documenten


Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur O2A5.  Het gaat om de volgende documenten: 

Klachtenregeling
Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op school
Gedragscode
Reglement Sociale Media voor leerlingen
Privacyreglement voor leerlingen
Privacyverklaring O2A5
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol schorsing en verwijdering

Volgt u deze LINK om de documenten in te kunnen zien.