Ouderraad


De ouderraad (OR) is een vereniging, die bestaat uit maximaal 8 ouders en/of verzorgers van leerlingen van OBS De Ammers. De OR organiseert in samenspraak met het team van OBS De Ammers diverse activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar. Dit gaat om leuke activiteiten, vaak gekoppeld aan feestdagen en/of landelijke evenementen zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de Kinderboekenweek. Alles wat de OR doet, is erop gericht de schooltijd van elk kind op De Ammers nog leuker te maken. Dit betekent dat de ouderbijdrage die u voor uw kind(eren) betaalt ook bij uw kind terechtkomt.

Op deze website vindt u meer informatie over de activiteiten van de ouderraad OBS De Ammers. Ook ziet u wie op dit moment de leden van de OR zijn en wie aanspreekpunt is voor een bepaalde activiteit. Uiteraard kunt u alle leden altijd benaderen met uw vragen en/of opmerkingen. Ideeën, voorstellen, hulp maar ook uw advies waar wij van kunnen leren is altijd welkom.
Voor meer informatie over de wat grotere activiteiten kunt u op de hieronder genoemde activiteiten  doorklikken. Daarnaast helpt de ouderraad ook altijd bij het voorleesontbijt, de open ochtend voor nieuwe leerlingen, de schoolfotograaf, alle festiviteiten rondom de laatste schooldag en het afscheid van groep 8.
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad via de mail.

De ouderraad bestaat schooljaar 2017/2018 uit de volgende leden:
Leonie Bloemheuvel (voorzitter)
Charlotte van der Weij (secretaris)
Linda Ooms (penningmeester)
Arjenne Bak (lid)
Esther Bot (lid)
Danielle Hoogenes (lid)
Gabry Mourik (lid)
Ilse Wildeboer (lid)
Lonneke Verbeeth (lid)
Beatrijs Jue (lid)
Marjon de Langen (lid)
Leonie Boender (lid)
Nina Ruis (leerkracht)
 

Bibliotheek
Kinderboekenmarkt
Disco
Sinterklaas
Kerst
Pasen
 

Ouderbijdrage


De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bedraagt over het schooljaar 2017/2018 € 23,00 per kind.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur. Mocht u om welke reden deze factuur
niet (meer) hebben dan kunt u deze hier downloaden.
 

Huishoudelijk reglement


In het huishoudelijk reglement van de ouderraad kunt u lezen hoe de ouderraad dient te werken.