Ouderraad


De ouderraad (OR) is een vereniging, die bestaat uit maximaal 8 ouders en/of verzorgers van leerlingen van OBS De Ammers. De OR organiseert in samenspraak met het team van OBS De Ammers diverse activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar. Dit gaat om leuke activiteiten, vaak gekoppeld aan feestdagen en/of landelijke evenementen zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de Kinderboekenweek. Alles wat de OR doet, is erop gericht de schooltijd van elk kind op De Ammers nog leuker te maken. Dit betekent dat de ouderbijdrage die u voor uw kind(eren) betaalt ook bij uw kind terechtkomt.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad via de mail.

De ouderraad bestaat schooljaar 2019/2020 uit de volgende leden:
Leonie Bloemheuvel (voorzitter)
Charlotte van der Weij (secretaris)
Linda Ooms (penningmeester)
Gabry Mourik (lid)
Lonneke Verbeeth (lid)
Marjon de Langen (lid)
Leonie Boender (lid)
Jolanda Verschoor (lid)
Nina Ruis (leerkracht)
 

Ouderbijdrage


De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bedraagt over het schooljaar 2017/2018 € 23,00 per kind.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur. Mocht u om welke reden deze factuur
niet (meer) hebben dan kunt u deze hier downloaden.