Het Ankertje


                Uitgave: september 2019
Terugblik
Vakantie
We hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie en weer uitgerust is, zodat we er met elkaar weer een fijn schooljaar van kunnen maken. 

Deze maand

Welkom nieuwe meester en juffen
Dit schooljaar zal juf Oumy haar LIO stage lopen in groep 7/8. Zij is al enige jaren werkzaam als onderwijsassistent bij het samenwerkingsverband en gespecialiseerd in gedrag. Op dinsdag en donderdag staat zij naast juf Esmee. Meester Thimo is bij ons werkzaam als onderwijsassistent in de vervanging van juf Daniëlle. Hij zal op maandag en woensdag ondersteunen in groep 7/8 en op dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 5/6. Verder heten wij juf Marcella welkom, zij zal zich op maandag, woensdag en donderdag vooral richten op de onderbouw samen met juf Mischa in de groepen 1-4.  

Website en schoolapp
U heeft inmiddels nieuwe groepscodes voor de schoolapp en inlogcodes voor de foto's op de website gekregen. We hopen dat het gelukt is dit op de goede manier in te voeren, zodat u weer kunt meegenieten van alle leuke dingen die in de groepen gebeuren. Mocht u onverhoopt toch vragen hebben, kunt u zich wenden tot Annette Geuverink, werkdagen dinsdag, woensdag en vrijdag.

Schoolgids
De schoolgids staat sinds enkele jaren op de website. Daarin kunt u alles vinden wat met onze school te maken heeft. We hebben een geheel vernieuwde schoolgids, deze komt volgende week online.
Ook dit jaar zullen we zoveel mogelijk digitaal met u communiceren en zo weinig mogelijk briefjes aan de kinderen meegeven. Houd uw mail dus goed in de gaten en neem regelmatig een kijkje op onze website of in de schoolapp voor allerlei nieuwtjes, fotoreportages en vergeet vooral niet regelmatig een blik te werpen op de kalender, waar alle activiteiten vermeld worden.


Fietsen..... of toch lopen?
Zo aan het begin van het schooljaar herinneren wij u er weer aan dat de regel op school is, dat het alleen toegestaan is voor kinderen, die buiten de ring -sportcomplex, Beatrixstraat, Kerkstraat en Voorstraat- wonen, om met de fiets naar school te komen. Dit ter voorkoming van een overvolle fietsenstalling met als gevolg mogelijke schade aan de fietsen. Op maandag en donderdag wordt er een uitzondering gemaakt voor die groepen, die met de fiets naar de gym gaan. 

Woensdag fruitdag!
Elke woensdag eten de kinderen in de kleine pauze een lekker stukje fruit, want woensdag is onze vaste fruitdag! 

Studie(mid-)dagen team
Dit schooljaar zijn een aantal studiedagen en een studiemiddag ingepland. 
Studiedagen:
woensdag 18 september Let op! Deze datum is al snel!
maandag 28 oktober
vrijdag 7 februari
donderdag 9 april
maandag 11 mei
woensdag 20 mei

Studiemiddag:
maandag 22 juni (leerlingen zijn 12.00 uur uit)

Inloopweek
In plaats van een informatieavond hebben we dit jaar gekozen voor een inloopweek, waarin u kunt zien hoe het reilt en zeilt bij uw kind in de groep.
De informatieweek is van maandag 16 september t/m vrijdag 20 september. Iedere dag zijn er 2 kijkmomenten ingeroosterd nl. van 9.00 - 9.30 uur en van 9.30 - 10.00 uur. Heeft uw kind op dat tijdstip net gym, dan bent u van harte welkom in de sporthal De Reiger. 
U kiest 1 kijkmoment per kind uit om met de groep een half uurtje mee te draaien. Uiteraard is er ook tijd om de juf/meester kort te spreken. De intekenlijsten hiervoor hangen vanaf 9 september in de groepen.
Voor de ouders van groep 8 leerlingen wordt er wel een informatieuurtje georganiseerd en wel op 17 september om 19.30 uur. Dit i.v.m. de specifieke informatie over de eindtoets en het voortgezet onderwijs.

Move a-Head
In het voorgaande schooljaar zijn we gestart met Move a-Head lessen. U heeft hier vast al een keer wat over gelezen in Het Ankertje of over gehoord van uw zoon of dochter. Dit schooljaar gaan we hier verder mee in alle groepen.
Dit houdt in dat we weer judolessen gaan volgen met de leerlingen en dat we klaslessen krijgen over respect, vertrouwen en veiligheid.
Deze lessen hebben als doel:
“ Dat de leerlingen leuker, makkelijker en beter kunnen leren. De leerlingen worden sterker in hun hoofd, gaan zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presteren.”

Adressen en telefoonnummers
Wanneer u wisselt van telefoonnummer, email of huisadres, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind, zodat we bij vragen e.d. u kunnen bereiken? Alvast hartelijk 

Kinderpostzegels
Zoals elk schooljaar zullen we ook dit keer meewerken aan de verkoop van de kinderpostzegels. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen vanaf woensdag 25 september langs de deur gaan. Zij komen deze dag om 13.30 uur naar huis.

Inloopmoment groep 1/2
Dinsdag 13 september vindt het eerste inloopmoment van het schooljaar voor groep 1/2 plaats. U bent van harte welkom om van 08.30 tot 09.00 uur een werkje met uw kind te doen en daarna nog even met hem of haar te plannen. Indien u zelf niet kunt, is een ma/ opa tante/ oppas uiteraard meer dan welkom om uw kind te vergezellen.
De overige data van de inloopmomenten vindt u op de groepspagina van groep 1/2, op de schoolwebsite en op de kalender.

Muziekles
De muzieklessen van meester Pim zullen dit jaar een keer per 2 weken gegeven worden. 


Unicefloop
9 Oktober wordt weer de jaarlijkse Unicefloop georganiseerd. Het organisatiecomité is naarstig op zoek naar hulpouders. Wilt u of weet u iemand die het leuk vindt om bij dit evenement te helpen dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Bibliotheekboeken
Binnenkort wordt er weer gestart met het lenen van een bibliotheekboek van school. Iedere woensdagmorgen mag uw kind een nieuw boek uitzoeken of zijn boek verlengen.
Ieder kind krijgt een boekentas met naam erop te leen van school.  De boeken worden in deze tas van en naar school meegenomen. De exacte startdatum is nog niet bekend.

Open Monumenten Klassendag
Op vrijdag 13 september is de Open Monumenten Klassendag. Het doel van deze dag is om jongeren de verhalen van een monument in hun eigen omgeving te laten beleven door een bezoek aan een monument en een voorbereidende les. Groep 5/6 bezoekt het Dieselgemaal en de Westermolen in Langerak. Groep 7/8 brengt een bezoek aan Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard in Papendrecht.

Dringend verzoek
Wilt u bij het maken van afspraken voor de tandarts, paspoort etc. etc. zoveel mogelijk proberen dit buiten schooltijd te doen? 
In het afgelopen jaren liep dit soms de spuigaten uit. Dit is niet bevorderlijk voor de continuïteit en de rust in de groep. Hartelijk dank voor uw begrip.

Schoolpleinen
De hovenier, die de aanleg van de pleinen verzorgd heeft komt binnenkort om alles glad te trekken. Maar wie o wie wil ons helpen om de schoolpleinen dan ook zo mooi te houden? 

Muziekles na schooltijd
Muziekmaken, zingen, werken met het notenschrift en elke twee weken een ander instrument. 
VIO-cursus wordt gegeven in OBS De Ammers in Groot-Ammers op donderdagavond van 18.15 - 19.15 uur voor kinderen uit groep 4.
Voor informatie: zie uitgedeelde flyer of bezoek de website: www.muziekpunt.nl en klik op muzieklessen / VIO
En als u met uw kind komt kennismaken, dan bent u de eerste les welkom.
 
Vriendelijke groet,
Lex Gorter, muziekdocent Muziekpunt
 
Voorstelling groep 1/2: Reis je mee met Giraf?
Op maandag 30 september gaan de kinderen van groep 1/2 naar de voorstelling "Reis je mee met Giraf?" 
Deze leerzame, grappige en interactieve voorstelling past prima bij het thema van de Kinderboekenweek; namelijk "vervoersmiddelen".
Giraf kan niet fietsen en Zebra zal hem dat wel even gaan leren. Helaas valt Giraf tijdens het oefenen en wil hij nooit meer op een fiets zitten.
Maar hoe moet dat dan? Want Giraf zou met Krook toch het eiland rond gaan reizen op de fiets? Of dat nog goed gaat komen en hoe de kinderen van groep 1/2 hierbij kunnen helpen, zullen ze op maandag 30 september tussen 10.30 en 11.20 uur gaan ervaren tijdens het kijken naar de voorstelling die plaatsvindt op OBS De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf school en zullen voor 12.00 uur weer op school zijn. Verdere informatie over het rijden en het meenenemen van autostoeltjes volgt in een apart mailtje. 

Vooruitblik
2 oktober: start kinderboekenweek
9 oktober: Unicefloop
11 oktober: Kinderboekenmarkt, Voorleesfinale
16 oktober: herfstgesprekken
18 oktober: spelletjesmiddag
21-25 oktober: herfstvakantie
28 oktober: studiedag (leerlingen vrij)
 

Openbare Basisschool De Ammers | Lijsterstraat 35b | 2964CC Groot-Ammers | 0184-661228
Wilt u Het Ankertje niet meer ontvangen? Klik dan hier.