Schoolbeloningen


Het schoolbrede systeem van belonen

Voor ons schoolbreed systeem van belonen van gewenst gedrag zijn er drie perioden in het jaar waarbinnen de beloningen verdiend kunnen worden. De leerkrachten geven per week de bekrachtiging aan de groep  voor het gewenste groepsgedrag dat die week centraal staat (zie PBS kalender). Zij berekenen het behaalde percentage en aan het einde van de periode dient minimaal een 80% score behaald te zijn. Bij de entree van de school worden de percentages per week vermeld.

Foto's schoolbeloning november
 PBS beloning juli
 PBS schoolbeloning film
 Talentenjacht De Ammers
 PBS schoolbeloning film kijken
 Schoolbeloning PBS 
 Schoolbeloning PBS speeltuin 
 Schoolbeloning spelletjes
Schoolbeloning PBS speeltuin 

 

 
Groepsbeloningen

In elke groep staat een muntenkoker, waarin Ankies verzameld kunnen worden.  Alle teamleden bekrachtigen gewenst gedrag van leerlingen in alle ruimtes van de school. Het bekrachtigen gebeurt onvoorspelbaar: 'Je weet nooit wanneer je een verrassing krijg'. Het benoemen van de reden van het compliment gekoppeld aan de basiswaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid helpt de leerlingen gedrag rondom de basiswaarden te automatiseren:' Wat goed dat je rustig door de gang loopt, dat is echt veilig!'
De Ankie-munten worden verzameld in een koker in de klas.
Hierdoor kunnen er groepsbeloningen worden verdiend. Bij het halen van een vooraf bepaald aantal Ankies kan de groep de verdiende Ankies inruilen voor een groepsactiviteit. Teamleden houden bij hoeveel Ankertjes uitgedeeld worden.
 

Individuele beloningen

Naast het complimenteren via de Ankies kunnen leerlingen ook een zeer uitzonderlijk compliment krijgen met een gouden Ankie ( dit een is munt met een gouden Ankie) Het kind dat een gouden Ankie ontvangt mag een activiteit kiezen uit een bakje met verschillende bijzondere activiteiten.