Ondersteuningsplan Openbaar Onderwijs Molenwaard


Openbaar Onderwijs Molenwaard streeft naar een ondersteuningstructuur waarbij elke leerling de ondersteuning krijgt, die hij nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen.
Dit doen we door een veilig pedagogisch klimaat en een goede organisatie van het onderwijs in te richten. Dit zien wij als basis van waaruit kinderen zich binnen de school kunnen ontwikkelen. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de klas  met behulp van het basisaanbod door de eigen leerkracht. De school streeft naar een goede samenwerking met kinderen, ouders en externe deskundigen.
Het gehele document kunt u hier downloaden.