groep 1/2
Nina Ruis, Danielle Altheer, Marcella Steernberg


Wereldoriëntatiekring
slider placeholder
Inmiddels heeft een aantal kinderen al aangegeven waar ze graag iets over willen leren tijdens de wereldoriëntatiekring. Dit zijn de vragen die tot nu toe gesteld zijn: -Hoe ontstaat een tornado? -Hoe werkt een puntenslijper? -Waar komt melk vandaan?  -Hoe ontstaat regen? -Hoe zagen de scholen er vroeger uit? Deden ze vroeger hetzelfde als nu etc?  Vragen mogen nog steeds aan juf worden doorgegeven. Alle vragen zullen beantwoord worden.