groep 1/2
Nina Ruis, Danielle Altheer, Marcella Steernberg


Creatief denken
Vandaag deed juf een spelletje waarbij we rangtelwoorden benoemden en aanwezen. Juf wees het tweede blokje aan en vroeg de jongen uit groep 2 hoe dat je dat blokje noemde. De jongen zei toen: "Dat is de één na eerste, juf!" :-)