groep 1/2
Nina Ruis, Danielle Altheer, Marcella Steernberg


Tellen en vormen
slider placeholder
Vandaag hebben we geoefend met heen- en terugtellen, met het laten zien van het goede aantal vingers als juf bv "Laat eens op je handen 6 zien!" zegt en groep 2 heeft de basisvormen cirkel, rechthoek, vierkant en driehoek nog even individueel geoefend. Juf is trots op onze inzet!