groep 1/2
Nina Ruis, Danielle Altheer, Marcella Steernberg


Bewegend leren
slider placeholder
Voor de cijfersymbolen voor groep 1 gelden de volgende bewegingen: 0 = springen 1 = draaien 2 = hinkelen 3 = jumping jacks 4 = rennen 5 = huppelen Als juf bijvoorbeeld het cijfersymbool 2 laat zien, mogen we hinkelen voor onze plek en dan ook steeds "twee, twee, twee, twee" zeggen. We genieten enorm van dit cijferspelletje. Ook leuk om thuis mee te oefenen!