groep 6/8
Esmee Quik, Joyce Donk, Johanna Blom


Kinderpostzegels 2021
slider placeholder
Geef meer kracht De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  De Kinderpostzegelactie is gestart! Tot en met 6 oktober kunnen er kinderen langs de deur komen; fysiek of digitaal.