Week tegen het pesten
slider placeholder
Bij ons op school wordt in alle groepen met "stop-loop-praat" gewerkt. Dit hoort bij PBS en helpt de leerlingen om op een goede manier om te gaan met onplezierig gedrag van andere leerlingen. Als iemand iets doet wat de leerling niet fijn vindt, zegt hij/zij "Stop!" en geeft het stopteken. De andere leerling moet dan stoppen met zijn/haar gedrag. Mocht de andere leerling dan toch niet stoppen, dan loopt de eerste leerling weg. Indien de andere leerling de eerste leerling dan alsnog achterna gaat lopen, gaat de eerste leerling naar een leerkracht en wordt er gepraat over wat er gebeurd is. De leerkracht lost het daarna met de betrokken leerlingen op. Op die manier hebben de leerlingen tools in handen om zelf iets tegen pesten te kunnen doen. Leerlingen kunnen het met deze methode ook heel goed opnemen voor andere leerlingen. Wat mooi!