Openbaar onderwijs

  1. je bent welkom en veilig;
  2. je kiest voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
  3. je kiest voor gelijke kansen voor alle kinderen;
  4. het is fijn om jezelf te kunnen zijn;
  5. kinderen maken kennis met de natuur en de wereld om ons heen;
  6. kinderen leren respectvol te kijken en te luisteren naar anderen;
  7. kinderen leren kritisch na te denken en een eigen mening te vormen;
  8. kinderen leren om verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan;
  9. kinderen leren om samen te werken, te delen en voor elkaar op te komen;
  10. kinderen leren om te wíllen bijdragen aan een democratische samenleving waarin iedereen meetelt.

Zelf nadenken en een mening vormen

Meepraten

Samen leven en samen werken