Ons onderwijs

De Ammers is de school waar ieder kind een plek vindt om samen te leren en te leven. We vinden het belangrijk dat we allemaal goed met elkaar omgaan.
Iedereen mag zelf ontdekken wat hij/zij allemaal goed kan, want iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen bijzondere talenten. Leerlingen mogen in hun eigen tempo leren, en met extra hulp als dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis. Dat doen we natuurlijk niet alleen, we werken nauw samen met ouders/verzorgers en zorgpartners. Onze school is voor alle leerlingen een oefenplek voor het leven in de maatschappij van morgen .