Wasko


Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school
Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht in de buitenschoolse opvang van Wasko. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve en groene activiteiten.
Wilt u zich hiervoor aanmelden? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65  

Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!