groep 1/2
Nina Ruis, Danielle Altheer, Marcella Steernberg


Hand erop!
slider placeholder
Vandaag trokken we onze hand om. Een leerling van groep 2 werkte hierbij steeds samen met een leerling van groep 1. Zo kon de groep 2 leerling hulp bieden aan de groep 1 leerling als het omtrekken van de hand nog lastig was. Daarna kleurden we onze hand in. Al onze handen zijn op twee grote vellen geplakt. Door deze handen zeggen we tegen elkaar: "We houden ons aan de regels, hand erop!"